اینترنت پرسرعت ADSL پورنگ آنلاین ، تلفن تماس : 44251847

اینترنت پرسرعت،اینترنت adsl،پورنگ آنلاین

 
 

اینترنت پرسرعت ، اینترنت ADSL

اینترنت ADSL

مراکز مخابراتی تحت پوشش سرویس ADSL

آیا به دنبال سرویس اینترنت پر سرعت هستید؟

در صورتیکه شماره تلفن شما در لیست مراکز تحت پوشش باشد می توانید جهت ثبت نام اقدام بفرائید. در اینجا می توانید لیست مراکز تحت پوشش را ملاحظه بفرمائید

برای پیدا کردن شماره تلفن خود در لیست زیر دکمه F + Ctrl  را بر روی کیبرد فشار دهید و 2 رقم اول تلفن را در کادر باز شده بر روی صفحه یا پایین صفحه وارد بفرمائید و روی دکمه Enter کلیک کنید.

اگر 2رقم اول در لیست در کادر رنگی قرار گرفت سپس به 2 رقم بعدی توجه کنید. اگر در رنج شماره ها قرار داشتید می توانید برای ثبت نام سرویس adsl (اینترنت پر سرعت) اقدام بفرمائید.

بر روی نقشه طهران هم می توانید مرز مخابراتی خود را شناسایی کنید.

برای دانلود نقشه مراکز مخابراتی طهران اینجا کلیک کنید.

برای ثبت نام adsl اینجا کلیک کنید

 نام مرکز پيش شماره آدرس مرکز

باهنر تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
22000000 22009999 مجاز ---
22600000 22649999 مجاز ---محلاتی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
22440000 22499999 مجاز ---
22190000 22199999 مجاز

---اشرفی اصفهانی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
33100000 33109999 مجاز ---
33050000 33089999 مجاز ---
33160000 33199999 مجاز ---


الغدیر تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
33680000 33739999 مجاز ---
33000000 33049999 مجاز ---
33430000 33439999 مجاز ---


عرب سرخی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
33370000 33374999 مجاز ---
33740000 33779999 مجاز ---
33380000 33399999 مجاز ---


درزی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
33600000 33619999 مجاز ---
33880000 33899999 مجاز ---


هجرت تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
33140000 33159999 مجاز ---
33640000 33669999 مجاز ---
33800000 33849999 مجاز ---


مشهدی مهدی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
33450000 33499999 مجاز ---
33860000 33879999 مجاز ---ایروانی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
55240000 55279999 مجاز ---قندی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
55570000 55579999 مجاز ---
55150000 55169999 مجاز ---
55600000 55639999 مجاز ---
55800000 55819999 مجاز ---
55890000 55899999 مجاز ---خوشقدم تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
55820000 55869999 مجاز ---مهدیه تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
55360000 55399999 مجاز ---
55480000 55499999 مجاز ---منتظری تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
55930000 55939999 مجاز ---
55950000 55979999 مجاز ---نواب صفوی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
55400000 55439999 مجاز ---رمضانی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
55640000 55689999 مجاز ---سیدالشهدا تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
55130000 55149999 مجاز ---
55700000 55789999 مجاز ---سیزده آبان تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
55500000 55549999 مجاز ---
55000000 55039999 مجاز ---بخششی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
66180000 66189999 مجاز ---
66250000 66269999 مجاز ---چمران تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
66500000 66529999 مجاز ---
66560000 66560999 مجاز ---
66540000 66559999 مجاز ---دانشگاه تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
66400000 66419999 مجاز ---
66450000 66499999 مجاز ---
66950000 66979999 مجاز ---کرمی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
66200000 66249999 مجاز ---
66290000 66329999 مجاز ---محسنیان تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
66780000 66829999 مجاز ---مالک اشتر تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
66350000 66389999 مجاز ---
66830000 66899999 مجاز ---ابوذر تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
66600000 66669999 مجاز ---
66680000 66699999 مجاز ---ولیعصر - تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77500000 77539999 مجاز ---
77600000 77609999 مجاز ---
77620000 77669999 مجاز ---
77670000 77679999 مجاز ---بهشتي تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
88400000 88479999 مجاز ---كاشاني تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44000000 44099999 مجاز ---
44950000 44956999 مجاز ---فرداسدي تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
66000000 66089999 مجاز ---غريبي تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
22200000 22229999 مجاز ---
22670000 22699999 مجاز ---
22230000 22249999 مجاز ---آیت تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77250000 77269999 مجاز ---
77690000 77699999 مجاز ---
77810000 77849999 مجاز ---
77990000 77999999 مجاز ---
77280000 77289999 مجاز ---امامت تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77150000 77179999 مجاز ---
77400000 77439999 مجاز ---
77460000 77489999 مجاز ---
77980000 77989999 مجاز ---مركز بابايي تهران (شهرک بهشتی) 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77100000 77119999 مجاز ---شهدای گمنام تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77040000 77069999 مجاز ---
77070000 77089999 مجاز ---
77360000 77389999 مجاز ---نبوت تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77900000 77959999 مجاز ---نظری تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77540000 77599999 مجاز ---حكمت شعار - تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77180000 77249999 مجاز ---
77440000 77459999 مجاز ---
77490000 77499999 مجاز ---
77800000 77809999 مجاز ---
77890000 77899999 مجاز ---
77130000 77139999 مجاز ---
77270000 77279999 مجاز ---


اکبری تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77320000 77359999 مجاز ---
77780000 77799999 مجاز ---
77140000 77149999 مجاز ---
77390000 77399999 مجاز ---
77960000 77969999 مجاز ---آل اسحاق تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77000000 77009999 مجاز ---
77300000 77319999 مجاز ---نهري تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
88070000 88099999 مجاز ---
88360000 88389999 مجاز ---
88560000 88599999 مجاز ---


هفت تیر تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
88300000 88329999 مجاز ---
88140000 88149999 مجاز ---
88860000 88869999 مجاز ---
88340000 88349999 مجاز ---
88810000 88849999 مجاز ---
حق شناس تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44730000 44739999 مجاز ---
44700000 44729999 مجاز ---
44750000 44779999 مجاز ---جعفري تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
22180000 22189999 مجاز فيبر نوري
22170000 22179999 مجاز ---
22400000 22429999 مجاز ---
22430000 22439999 مجاز فيبر نوريصالح طبري تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44630000 44699999 مجاز ---مالك اشتر 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
66670000 66679999 مجاز ---
66350000 66389999 مجاز ---
66830000 66899999 مجاز ---
66190000 66199999 مجاز ---كاضميان تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44300000 44349999 مجاز ---
44360000 44369999 مجاز فيبر نوري
44957000 44959999 مجاز ---
44350000 44359999 مجاز تلفن عموميشیخ فضل اله نوری - تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
88030000 88069999 مجاز ---
88210000 88219999 مجاز ---
88600000 88629999 مجاز ---
رجایی تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
88800000 88809999 مجاز ---
88890000 88949999 مجاز ---
نصرالهي تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
88240000 88289999 مجاز ---
88484000 88486215 مجاز ---شهرك بوعلي و نگين فراز تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
22110000 22139999 مجاز ---پيروزي تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
33250000 33259999 مجاز ---
33300000 33359999 مجاز ---
33780000 33799999 مجاز ---پيام نور تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44400000 44499999 مجاز ---
44600000 44607734 مجاز ---
44610000 44619999 مجاز ---
44608135 44609999 مجاز ---زارعي تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44100000 44177999 مجاز ---سعادتمند تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44200000 44289999 مجاز ---عاطف - تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
77700000 77749999 مجاز ---
77860000 77889999 مجاز ---
77290000 77299999 مجاز ---توكلي تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44500000 44599999 مجاز ---مجتمع طوبي تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44607735 44608134 مجازتوحيد تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
66900000 66949999 مجاز ---
66420000 66439999 مجاز ---
66560000 66599999 مجاز ---يزدان پناه تهران 021 تهران
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44800000 44849999 مجاز ---
44850000 44859999 مجاز ---
44860000 44869999 مجاز فيبر نوري
44870000 44879999 مجاز ---برج جام جم تهران 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
44616000 44617999 مجاز ---شهدای شهر قدس 021
توضيح: اختصاص پورت و راه اندازي سرويس در اين مرکز به صورت فوري امکان پذير است
از شماره تا شماره وضعيت توضيحات بيشتر
4680000 4689999 مجاز ---

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید